top of page

PERSONATOR

 

The artist uses the word “personator,” which gives its name to the new series and to the exhibition, as “a machine-like creator of personae, a constructor of identities.” Focusing on human beings looking for a new identity as his subject matter, Sungur, uses the images that he chose for his compositions as the building blocks for these new personae. The independent images making up the paintings evoke the most powerful, and yet the most delicate scenes relating to past events or situations engraved in the memories, dreams, traumas, hopes, experiences, and knowledge not only of the artist but also of the viewers. The paintings in this series are centered around the individual, and they portray the complexity of a single person or a character as a multitude of images at this crowded station.

 

PERSONATOR

 

Sungur ''personator'' sözcüğünü ''bir makine gibi kişi/kişilik yapıcı, persona yaratıcı'' anlamında kullanır. Kendine yeni bir kimlik arayan insanı konu edinen sanatçı, kompozisyonlarında seçtiği imgeleri bu yeni personanın yapı taşları gibi işlevlendirir. Resimleri oluşturan birbirinden bağımsız imgeler, sanatçının olduğu kadar her insanın da anılarından, hayallerinden, travmalarından, umutlarından, tecrübe ve bilgilerinden belleğinde kalan, bir olaya ve duruma dair en kuvvetli ve en kırılgan sahneyi gün yüzüne çıkarır. Personator’deki resimler tamamıyla bireyi odağa alır ve tek bir kişi veya kişiliğin karmaşıklığını bu yoğun istasyondaki imge yığını olarak yansıtır.

bottom of page