top of page

ORGANIC MACHINES

 

The series entitled “Organic Machines”, depicts topics such as alternative evolution, neo-dystopia and the hyperreal design of civilization. The artist creates a new visual language by bringing forth hyperreal body designs that sit upon the center of non-spaces, thereby trancending the classical forms and compositions of figurative narrative. The artist is reminiscent of digital fiction aesthetics with amorphous bodies, which carry the signs of the fictional structure of the new life; with compositions that often present pieces of animals and plants; and with a critical point of view toward the destructive nature of the system and the dead-end of humanity.

 

ORGANİK MAKİNELER

 

“Organik Makineler” isimli seri, alternatif evrim, neodistopya, gerççeküstü medeniyet tasarımı gibi konuları ele alır. Sanatçı, figüratif anlatımın klasik biçim ve kompozisyonlarını aşarak, yeni bir görsel dil oluşturduğu yok-mekanlarda merkeze oturan gerçeküstü beden tasarımlarını yüzeye taşır. Sanatçı, yeni hayatın kurgusal yapısındanizler taşıyan amorf bedenlerle, zaman zaman hayvan ve bitki parçalarındanizler taşıyan kompozisyonlarında, insanlığın çıkmazına ve sistemin yıkıcılığına karşı getirdiği eleştirel bakış açısıyla dijital kurgu estetiğini hatırlatır.

bottom of page