top of page

ONE NIGHT STAND

 

The series entitled “One-Night Stand” is constituted by five paintings which depict a one night stand like scenes from a movie, from entering the house to waking up in the morning. The reason why the paintings are designed to show a series of events that follow each other is to refer to the art of miniature, which accepts the same method and also to apprehend the Zeitgeist by using its contemporary counterpart: the aesthetics of cinema or graphic novels. The figures are depicted throughout as wearing masks, as objectifying eachother, and sometimes as plain bodies without heads (that is, minds) and fragmented torsoes.

 

TEK GECELİK İLİŞKİ

 

“Tek Gecelik İlişki” serisi, tek gecelik bir ilişkiyi eve girişten sabah uyanışa kadar sırasıyla film kareleri gibi gösteren beş resimden oluşur. Resimlerin birbirini takip eden olaylar serisi halinde tasarlanmasının sebebi, hem aynı yöntemi benimseyen minyatür sanatına atıfta bulunmak hem de onun çağdaş dünyada karşılığı olan sinema veya çizgi roman estetiğini kullanarak çağın ruhunu yakalamaktır. Figürler serinin başından sonuna kadar, maske takan, birbirlerine karşı objeleşen, kimi zaman kafaları (yani akılları) olmayan sade bedenler ve parçalanmış gövdeler halinde resmedilmiştir.

bottom of page