top of page

LIVE BROADCAST

 

In his series entitled “Live Broadcast”, Evren Sungur exposes the forms of reality that is carried through by the visual language of media, while questioning how human perception gets accustomed to this violence and evil via these broadcasts. Paintings that are framed like a screen and depict the time of the incidents seem at first to present exaggerated gestures and expressions, but they carry with themselves a critique about how these moments are reflected like a scene from a fictional movie. The block colours at the background of the paintings are used to draw the attention of the viewer and to focus it on the figure. No matter how scary the cold-blooded murderers, cheating spouses, torments, scenes of attacks and guns might seem to be, with the effect of this specific colour palette, they seem too artificial to be real. The feeling that Sungur wants to convey with “Live Broadcast”, is the loss of reality that sensitivity undergoes, as it passes from the screens to the viewer.

 

CANLI YAYIN

 

Evren Sungur, “Canlı Yayın” serisinde medyanın görsel diliyle taşınan gerçekliğin biçimlerini açığa çıkarır ve insan algısının şiddeti ve kötülüğü bu yayınlar üzerinden nasıl kanıksadığını sorgular. Bir ekran gibi çerçevelenen ve olay anlarını gösteren resimler, ilk bakışta abartılı hareket ve ifadelere yer veriyor gibi görünse de durumun kurmaca bir fim sahnesi gibi yansıtıldığına ilişkin bir eleştiriyi taşır. Resimlerin zeminindeki blok renkler, izleyicinin dikkatini çekmek ve figüre yoğunlaştırmak için kullanılır. Soğuk kanlı katiller, aldatan eşler, işkenceler, saldırı anları ve silahlar, ne denli ürkütücü olsa da kullanılan renk paletinin etkisiyle gerçek olamayacak kadar yapay görünür. Sungur’un “Canlı Yayın” ile taşımak istediği his de duyarlılığın ekranlardan izleyiciye geçerken yitirdiği gerçekliktir.

bottom of page